Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xvi. yüzyilin ikinci yarisinda amik nahiyesi (1550-1584)

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
567
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada, Tapu-Tahrir Defterlerindeki kayıtlardan yararlanılarak, Amik Nahiyesi’nin 1550-1584 yılları arasındaki sosyo-ekonomik yapısı üzerinde durulmustur. Amik, 1516 tarihinde Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra Haleb sancagına baglı bir nahiye olarak idare edilmistir. Bu süreçte Amik nahiyesi, köy ve mezralardan olusan ve belli bir merkezi olmayan bir idari yapıya sahiptir. Çalısmada, nahiyenin köy ve mezraları, nüfusu, iktisadî durumu, ziraî alanları, hububat üretimi, vergiler, bazı zirai ürünlerin satıs fiyatları ve toplam nahiye gelirlerinin bölüsümü ele alınmıstır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the socio-economic structure of Amik sub-district in the years between 1550 and 1584 was investigated based on the records of Tapu-Tahrir Registerar’s Book. The region of Amik was administrated as a sub-district in the Sanjak of Haleb after it was included in the Otoman rule. In this process, the sub-district of Amik consisted of villages and hamlets (mezras) with no particular administrative center. In this study, the villages and hamlets of the sub-district, its population, its economic conditions, its agricultural areas, its production of grain were investigated. The study also looks at the taxes in the sub-district, the prices of some of the agricultural products and the allocation of the revenues of the sub-district to different areas.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :