Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tekstil işletmelerinde yönetici adayları için performans değerleme sistemi kurulmasına yönelik bir çalışma

Yazar kurumları :
KSÜ, İİBF İşletme Bölümü1, KSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi2
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

"Performans değerleme çalışanların ortak hedeflere ulaşması için verimli çalışmasına yardımcı olur. Bu sebeple performans değerlendirme bir organizasyonun ve bireylerin verimliliğini arttırmada en kritik gerekliliktir. Diğer bir deyişle değerlemenin etkinliği devamlı olarak ölçülmelidir. Değerleme sitemi hususunda, organizasyona daha fazla katma değer sağlaması için yeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada, konuyla ilgili metin incelenmiş ve bu doğrultuda Malatya'daki Tekstil Fabrikaları için bir performans değerleme sistemi etkinlik modeli geliştirilmiştir. Bu nedenle çalışmanın ana katkısı tekstil fabrikaları için performans değerleme modelinin gelişimidir. Modelin gelişim ve verilerin toplanması için çalışma aşamasında anket ve mülakat yöntemleri kullanılmıştır. Sonrada sonuçlar uygun istatistiksel teknikler kullanılarak SPSS Programında analiz edildi.

Özet İngilizce :

"Performance Appraisal" systems help the organization members to work effectively for a mutual target. For this reason, "performance appraisal" is the most critical management asset to improve the quality of the individuals and the organization. In other words, the effectiveness of the appraisal must always be evaluated. With regard to this evaluation, new arrangements should be made to upgrade the effectiveness of the appraisal. In this study, related literature for the performance appraisal has been reviewed and an effectiveness model of "performance appraisal" system has been designed for Textile Factory in Malatya accordingly. Therefore, the main contribution of this study is the development of a performance appraisal model for textile factory. . Questionnaire and interview methods were used in the study process for the development of the model and collecting data. Then, the data was analyzed by using appropriate statistical techniques via SPSS programme.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :