Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilgisi öğretmen adaylarına bitkilerde fotosentez ve solunum kavramlarını öğretmede tga (tahmin et-gözle-açıkla) stratejisinin kullanımı

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı genel biyoloji laboratuvarında bitkilerde fotosentez ve solunum konusunda “Tahmin Et-Gözle-Açıkla” (TGA) stratejisine dayalı hazırlanan etkinliklerin, fen bilgisi ögretmen adaylarının kavramsal basarıları ve tutumlarına etkisini dogrulama laboratuvar yaklasımı ile karsılastırarak arastırmaktır. Bu arastırmanın örneklemini, Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakültesi Fen Bilgisi Ögretmenligi Anabilim Dalı’nda ögrenim gören ve 2007- 2008 ögretim yılında güz döneminde Genel Biyoloji Laboratuvarı I dersini alan “122” 2. Sınıf, ögrencisi olusturmaktadır. Veriler, fotosentez ve solunum konusu ile ilgili bir “Kavram Basarı Testi” ve “Biyoloji Laboratuvarı Tutum Ölçegi” kullanılarak elde edilmistir. Analiz sonuçları, TGA stratejisine dayalı laboratuvar yaklasımı ile hazırlanan etkinliklerin, fen bilgisi ögretmen adaylarının kavramsal basarılarına ve biyoloji laboratuarına karsı tutumlarına etkisinin anlamlı oldugunu göstermistir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to compare the effects of a verification laboratory approach with laboratory instruction designed based on “Predict-Observation-Explain” (POE) strategy on pre-service science teachers’ development of conceptual achievement and attitudes in the general biology laboratory. In this study, the sample consisted of 122 pre-service teachers who took the General Biology Laboratory I course at the Pamukkale University, Faculty of Education, Department of Science Education. The research was realized in fall semester of 2007-2008 academic year. The data was obtained with instruments which include “Concept Achievement Test” related the units of photosynthesis and respiration in plants and “Attitude Test” towards biology laboratory. Results of the analyses showed that the effect of laboratory instruction designed based on POE strategy on development of conceptual achievement and attitudes toward biology laboratory

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :