Yıl 1994, Cilt: 28 Sayı : 4 Sayfalar 276 - 280 2013-05-31
"DELTON" VE "HELIO SEAL'TN AZI DİŞLERİNDE KALICILIKLARININ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI-THE RETENTION AND EFFECTIVENESS OF " DELTON" AND "HELIO SEAL "IN PERMANENT MOLARS
Gamze EREN,Tevfik AKINCI
19 261

Öz ÖZETBu çalışmada 174 çürüksüz birinci büyük azı dişinde iki ayrı fissür Örtücünün kalıcılıkları ve çürük önlemesindeki etkinlikleri in vivo olarak araştırılmıştır. 68 dişe "Delton", 63 dişe "Helio seal" uygulanmış, 43 diş ise kontrol grubu olarak bırakılmıştır. Dişler 6 ve 12 aylık kontrol süreleri sonunda fissür örtücü kalıcılıkları ve çürük önlenmesi açısından istatistiksel olarak değerlendirilmiş, kalıcılık açısından kendi aralarında ya da çeneler arasında anlamlı bir fark oluşturmadıkları, çürük önlenmesi açısından etkin oldukları gözlenmiştir (p<0.001).Anahtar sözcükler: Fissür örtücü, kalıcılık, çürük önlenmesiABSTRACTIn this study the retention potential of two different fissure sealants and their efficacy in caries reduction is investigated in vivo in 174 caries free first permanent molars. "Del-ton" was placed in 68, "Helio seal" was placed in 74 permanent molars and 43 permanent molars were observed as control group. After 6 and 12 months control preiods the teeth were examined and the results were evaluated statistically. There was no statistically significant difference in retention between two sealants and different jaws, but the sealants were effective in reducing caries (p<0.001).Key words: Fissure sealant, retention, caries proctection.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2013


Makalenin Yazarları
Gamze EREN
Tevfik AKINCI