Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Towards a new capitalism

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Okan Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Bugünkü uygulandığı sekliyle Küresel Kapitalizm, insan özlemlerine cevap veren sürdürülebilir bir ekonomik düzen değildir. Son yıllarda “küresellesme” adı ile ortaya çıkan kapitalist ekonomik düzen; teknolojinin yarattığı imkânlara rağmen, açlığı ve sefaleti yok edememis, sosyal ve politik sorunları arttırmıs, dünyanın ekolojik dengelerini altüst etmistir. Bu durum sürdürülebilir bir durum değildir. Dünya kapitalizme alternatif veya alternatifler yaratmak, gelistirmek zorundadır. Bu makale günümüzdeki uygulanıs sekliyle kapitalizmi denetlemekte, kapitalizmin yarattığı tepkileri değerlendirmekte ve arayıslar sonucu ortaya çıkan yeni kapitalizm kavramlarını tanıtmaktadır. Makale, yeni alternatif arayıslarına tüm çevrelerin katılmasını tesvik etmeyi amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

The way it is practiced today global capitalism is not a sustainable economic system to meet the aspirations of human beings. The capitalist design which evolved under a new name called “globalization” was not able to eliminate poverty and hunger but augmented the social and political problems, and threatened the ecological balances of the world, in spite of all the means created by technological improvements. The present conditions are not sustainable. The world needs to create or develop alternative or alternatives to capitalism. This article provides an audit of capitalism as it is practiced today, evaluates the current resistance it has created, and presents some of the new capitalism concepts created by the search for a better system. The article attempts to encourage everyone to join the search for new alternatives.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :