Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sahiplik yapısı ve firma performansı arasındaki ilişki: imkb 100 endeksi firmaları üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi İİBF1, Nevsehir Üniversitesi MYO2
Görüntülenme :
504
DOI :
Özet Türkçe :

Sahiplik yapısı ve firma performansı arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalarda son yıllarda artış olduğu gözlenmektedir.Sahiplik yapısı ve firma performansı arasındaki ilişkiyi saptamaya yönelik hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalarda farklı bulgular elde edilmiştir.Bu çalışmada İMKB 100 endeksinde işlem gören firmalar için sahiplik yapısı ve firma performansı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışma, İMKB 100 endeksinde işlem gören uygun veri yapısına sahip 70 firmayı kapsamaktadır. Çalışmanın örneklem periyodu ise 2002 - 2007 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada hem piyasa temelli hem de muhasebe temelli performans ölçütleri ile sahiplik yapısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Özet İngilizce :

It is clearly seen that there has been an increase on the reasearches dealing with the ownership structure and price performance recently. Different findings to assign the realtionships between ownership structure and firm performance have been obtained in both developed and developing markets. This study investigates the relationship between ownership concentration and the firm performance for Turkish listed companies. (ISE 100). This study covers 70 firms which traded in ISE 100 index, having appropriate data structure. The sample period of the study has also been determined as 2002-2007. As a result, in this study a significant relationship couldn't be found statistically between ownership structure and both market and accounting based performance metrics

Anahtar kelimeler :

ISE ,

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :