Kurumsal Yönetim Kapsamında Finansal Raporlamanın Güvenirliliği: Türkiye’denÖrnek Olay

Finansal raporlamanın güvenirliliği; hissedarların, ortakların, yatırımcıların ve diğer paydaşların daha doğru kararlar almalarına yardımcı olmaktadır. Çalışmada, kurumsal yönetim çerçevesinde finansal raporlamanın güvenilirliği ile işletmelerin faaliyet türü, çalışan sayısı, faaliyet yılları ve yönetici pozisyonu arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu ilişkinin belirlenmesinde Borsa İstanbul (BİST)’a kayıtlı Kurumsal Yönetim Endeksine tabi işletmelere uygulanan anket değerlendirilmiştir. Bu makale, işletmelerde kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusunda kontrol yapısının etkinlik düzeyini artırarak, finansal raporlamanın güvenirliliğini artırıp artırmadığını belirleyerek literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.

The Reliability of Financial Reporting within Corporate Governance: Evidence from Turkey

The reliability of financial reporting provides shareholders, partners, investors and other stakeholders in order to make correct decisions. While determining the relationship between the reliability of financial reporting and operating type of firms, the number of employee, operating years and manager position, the questionnaire which was carried out to the businesses dependent on Corporate Governance Index that is enrolled to Istanbul Stock Exchange (BIST) was evaluated. This article adds to the literature by estimating whether the reliability of financial reporting increase by promoting the effectiveness level of control structure in the enterprise through corporate governance practices.

18021 8593

Arşiv