Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karadeniz teknik üniv. i.i.b.f. ölçeğinde akademik görünüm ve muhasebe eğitiminin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin öğretici ve öğrenciler açısından genel değerlendirmesi ile öğrencilerin muhasebe eğitimine yönelik değerlendirmelerini esas almaktadır. Çalışmada istenen değerlendirmenin yapılabilmesi için anket yöntemine başvurulmuş ve öğrencilerden 2.451’ine ulaşılmıştır. Öğrencilerin demografik özellikleri, okudukları bölümleri tercih nedenleri, eğitimleriyle ilgili memnuniyet düzeyleri, mezuniyet sonrası beklentileri ve aldıkları muhase-be eğitiminin beklentilerini karşılama durumu araştırmanın içeriğini oluşturmaktadır. Muhasebe eğiti-minde kaliteli bilgi üretecek bireyleri yetiştirme sorumluluğu günden güne artmaktadır. Anketlerden elde edilen bilgiler ışığında, sözkonusu sorumluluğun Karadeniz Teknik Üniversitesi –İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yerine getirilebilmesi için öğrencilerce ortaya konan memnuniyetsizlik yaratan durumların üniversite ve fakülte yönetimleri ile öğretim elemanlarınca değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önem kazanmaktadır.

Özet İngilizce :

This study is basically about instructors and students of Faculty of Economics and Administrative Sciences - Karadeniz Technical University and about assessment of students on value of accounting education. For the study to reach the desired goals, it is used the questionnaire method. 2 451 students answered the questionnaire. The scope of this study includes, students’ demographic characteristics, factors influenced their faculty choice, their satisfaction level of current accounting education system, their expectation about after graduate and whether accounting education meet their expectation or not. The responsibility of teaching person producing quality knowledge in accounting education has been gaining importance day by day. Based upon the findings, to commit that responsibility in accounting education, it gains more importance for university and faculty management and instructors to evaluate and get necessary precaution to get over unsatisfied situation about accounting education in Karadeniz Technical University- Economics and Administrative Sciences.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :