Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb mali sektör şirketlerinin ölçek büyüklükleriyle, etkinlikleri ve hisse senetleri getirileri arasındaki ilişkinin test edilmesine yönelik bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Hizmet sektöründe optimal büyüklüğün olup olmadığı konusu uzun suredir tartışılmaktadır. Ülkemiz hizmet sektörü açısından da durum net değildir. Bu doğrultuda hizmet sektörünün en önemlilerinden birinin mali sektör olduğu düşüncesiyle, hisse senetleri İMKB’de işlem gören mali sektör işletmelerinin aktif büyüklüklerine göre performanslarını araştıran ampirik bir çalışma tarafımızca yapılmıştır. Bu çalışmayla İMKB’de hisse senetleri işlem gören mali sektördeki işletmelerin 2005 yılı performanslarıyla aktif büyüklükleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. İlaveten ortaya çıkan sonuçla bu şirketlere ait hisse senedi getirileri arasındaki ilişki incelenmiştir.

Özet İngilizce :

But the subject of optimum size in service sector has been discussed for a long time. This state is not clear from the point of view of Turkish service sector. For this reason we studied an empirical investigation that investigates the performances of assets size of business whose financial sector at İstanbul Stock Exchange. Then we investigated the relationship between these scores and these business efficiency scores. And then we investigated the relationship between the last scores and share of earnings of these business.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :