YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ SÖZCÜKLERİN KULLANIM SIKLIĞI VE YAYGINLIĞI

Sözcükler, dil bilgisi kurallarını anlamlı hâle getirmekte ve öğrenenin başkalarıyla iletişim kurmasını sağlamaktadır. Yabancı dil öğretiminde sözcükler söz konusu olduğunda “Neyi, ne kadar, ne zaman öğreteceğiz?” gibi sorular akla gelmektedir. Araştırmacılar, ilk olarak dilde en sık ve yaygın olarak kullanılan sözcüklerin öğretilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu bağlamda çalışmada “Yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki sözcüklerin kullanım sıklığı ve yaygınlığı nedir?” sorusundan hareketle yabancılar için Türkçe ders kitaplarında yer alan sözcükleri, bunların kullanım sıklığını ve yaygınlığını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla tarama modelinin kullanıldığı ve betimsel (nicel) analizin temel alındığı çalışmada Gazi, Yeni Hitit ve İstanbul yabancılar için Türkçe öğretim setlerinde yer alan A1, A2, B1, B2, C1 seviyelerinde olmak üzere toplam 15 Türkçe ders kitabında yer alan sözcükler incelenmiştir. Yabancılar için Türkçe ders kitaplarında yer alan sözcüklerin kullanım sıklığı ve yaygınlığının incelenmesi sonucunda derslerde öğretilmesi hedeflenen sözcükler konusunda Türkçe öğretim setleri arasında ortak bir anlayışın bulunmadığı belirlenmiştir

FREQUENCY AND EXTENSIVENESS OF WORDS IN TURKISH TEXTBOOKS FOR FOREIGNERS

Words help grammar rules gain meaning and learners communicate with others. When it comes to words in foreign language teaching, questions like “What to teach, how much to teach and when to teach?” are always asked. Researchers suggest that the most frequent and extensive words of languages should be taught first. In this regard, the research question of this study is “What is the word frequency and extensiveness in Turkish textbooks for foreigners?” Therefore, this study aims to determine the word frequency and extensiveness in Turkish textbooks. For this purpose, words of 15 Turkish textbooks for foreigners (A1, A2, B1, B2 and C1 levels from Gazi, Yeni Hitit and İstanbul) was reviewed by using survey method and (quantitative) descriptive analysis was applied to analyze word frequency and extensiveness. It was revealed that the Turkish textbooks did not have a common understanding of which words to teach