EVALUATING OF THE BOOK OF EGYPT’S MYSTERYIN TERMS OF MULTIPLE INTELLIGENCES AND THECHARACTERISTIC WHICH ARE DETERMINED INTHE 7th COUNCIL OF NATIONAL EDUCATION

Bu çalışmada zekâ kavramı açıklandı. Çoklu zekâ kuramı ve çoklu zekâ kuramında varlığından bahsedilen sekiz farklı zekâ alanı üzerinde duruldu. Sekiz farklı zekâ alanı olduğuna göre, çocuklara hitap eden kitapların- özellikle ders kitaplarının- da bu sekiz farklı zekâ alanının hepsine hitap etmesi gerekti- ğinden hareketle, iyi bir örnek olduğuna inanılan “Mısır’ın Gizemi” adlı kitap sekiz zekâ alanına hitap eden yönleri açısından değerlendirildi. “Mısır’ın Gizemi” adlı kitap, Yedinci Milli Eğitim Şûrasında okul kitaplarında bulunması gerektiği belirtilen özellikler açısından da değerlendirildi. “Mısır’ın Gizemi” adlı kitabın sekiz zekâ alanına da hitap ettiği örneklerle açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretim ders kitaplarında da benzer şekilde sekiz zekâ alanına hitap edebilecek, içerik ve biçim değişiklikleri yapmasının yararlı olacağı belirtildi. Ayrıca ders kitaplarının yanında, hareketli görsel ögeler barındıran CD eklerinin verilmesi önerildi.

In this study, intelligence concept is explained. It explained Multiple Intelligences theory and eight kind of intelligence areas that talked about in Multiple Intelligence. Owing to there are eight of kind intelligence areas, books for children –especially lesson books- should be designed to discourse to eight kind of intelligence areas, so we believe ‘Egypt’s Mystery’ is good sample for his matter and it is evaluated through eight kind of intelligence areas. Also “Egypt’s Mastery” named book is evaluated through specified features should be on school books in seventy council of National education. It is explained with examples that “the book of Egypt’s mystery” targets to eight kind of intelligences field. It is stated by ministry of education that it will be useful to make change in content and format which can target to eight intelligences fields in primary education books like this. Beside, it advised that additional compact discs that it include moving media elements about eight kind of intelligence areas.