Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mevzuat Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 158

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınır ticaretinin geliştirilmesi ve sınırların serbest yerler haline dönüştürülmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Sınır ticareti ilke olarak, sınır bölgelerinin iki yanında kalan halkın bölgesel ihtiyaçlarının karşılanmasını içerir. Bu tür ticaretten beklenen amaç, sınır bölgelerinde yaşayan halkın ihtiyaç duyduğu maddelerin daha kolay temin edilmesi, sınır bölgelerinde karşılıklı güven ortamının artmasına katkıda bulunulması, bölge ekonomisine canlılık getirilmesi, mal kaçakçılığının her türlüsünün asgariye indirilmesi, formel işlemleri basitleştirerek, bürokratik işlemlerin azaltılması yoluyla dış ticaret hacminin genişletilmesi, bölge insanının refah düzeyinin yükseltilmesi, istihdamın artırılması, sınır ticareti yoluyla dış ticaretle uğraşan müteşebbis ruhunun oluşumuna katkıda bulunulması vb dır. (Sönmez, 1995:21, Öztürk,2006:109) Türkiye'de 1970'li yılların sonlarından itibaren uygulanmaya başlayan sınır ticareti, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yürütülen özel bir dış ticaret şeklidir. (Sönmez, 1995:119, Öztürk,2006:109). Serbest Ticaret Bölgesi, Türkiye Hükümeti sınırlarının içindedir, fakat pratik olarak sınır dışında gibi kabul edilmektedir. Hükümet serbest ticaret bölgesi politikasını ihracat ve şirketlerin rekabet güçlerini artırmak için uygulamaktadır.

Özet İngilizce :

Border Trade Principaly connecting two different people which is living another side of border. By this way people will reach commercial items easily. This kind of trade also will support economic activity in region., minimizing bureucratic process, development of foreign trade capacity, employment, motivation of people about enterprenuership. Government must obligate some policy for security and development of economic life in this zone. Therefore Government always need to support of facilitate of Trade Condition and provide of legal privileges. After 1970's Border trade activity is very high especially in East and South East of TURKEY. It's a special kind of foreign trade in this region. Especially beginning to immunity of visa with most Middle East Contries. City of Gaziantep has realize of Export potansial in Iraq and Syria. Free Trade Zone is inside of Turkish Government Border but practically Government accepting this area Like out of Border. Governement apply Free Trade Zone policy for increase of competation power of company and Export.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :