Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerine göre okul yöneticiliğinin meslekleşmesinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1, Kurum belirtilmemiş2
Görüntülenme :
536
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada okul müdürlerin, müdür yardımcılarının, öğretmenlerin okul yöneticiliği seçimi, yetiştirilmesi (hizmet öncesi ve hizmet içi), özlük haklarıyla ilgili görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma sürecinde, yöneticiliğin meslekleşmesiyle ilgili alanyazın taraması yapılmış ve daha sonra okul yöneticisi ve öğretmenlere 26 maddelik bir ölçek uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini, Konya ilindeki merkez ilçelerdeki (Karatay, Meram, Selçuklu) ilköğretim okullarında 2010/2011 eğitim öğretim yılında görev yapmakta olan okul yöneticileri ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, Konya ilindeki ilköğretim okullarında 2010/2011 eğitim öğretim yılında görev yapmakta olan ve tesadüfi (random) yöntemle seçilmiş, 418 okul yöneticisi ve öğretmendir.

Özet İngilizce :

Evaluation of Professionalisation of School Administration AccordingtoThe School Administrator, TeacherPerceptions. In this study, it is aimed to determine school administarators, teachers perceptions related to school administrator selection, training (preservice and in-service), employee rights. In research process, literature about school administration is searched thoroughly and then a survey having 26 items is applied to school administarators and teachers.There search population consists of the school administrators and teachers that work center in the province of Konya district (Karatay, Meram, Seljuks) at primary schools in 2010/2011 academic year. The sample of the study are 418 school administrators and teachers who work at primary schools in Konya in 2010/2011 academic year and are selected random method. This study is carried on sample group that is randomly selected. The data obtained from in this way was analyzed, also selection of school administrator, appoinment-training and emploeerights sub-dimensions are searched and suggested about these.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :