AVRUPALI TOPLUMSAL HAREKETLERİN YÜKSELİŞİ: 2012-2014 ARASI KURULAN BİRLİKTELİKLER

Öz Liberal demokrasinin meşruiyet krizi, AB nezdinde Anayasa tartışmalarında ve neoliberal ekonomik sisteme gösterilen dirençler noktasında yeniden canlanmaktadır. Toplumsal hareketlerin kurucu gücü burada belirmektedir. Hareketlerin kurduğu yeni taban birlikleri, Avrupa’yı farklı bir birlik olarak tasavvur etmektedir. Bu çalışmada 2012’den bu yana Avrupalı toplumsal hareketlerin oluşturdukları yapılar ve bunların eylemlerine değinilecektir. Avrupa’nın krizine ekonomik uzmanların ürettiği teknik cevapların ötesinde yeniden siyasal tartışmaları yükseltebilmek adına hareketlerin kurduğu taban mücadelelerini anlamak hedeflenmektedir. Bu birliktelikler, demokrasi tartışmasını yeniden kurgular ve Avrupa’da halkların siyasal birliğinin kurulması yönündeki uzun vadeli çabanın son örnekleridir. Hareketlerin açtığı siyasal tartışmalar, yerleşik siyasetin sınırlarını zorlarken sıradan insanın doğrudan katılımı ve kendi sözünü söylemesi için yeni alanlar yaratmaktadır.

Kaynakça

Arrighi, G.; Wallerstein, I. ve Hopkins T. K. (2004), Sistem Karşıtı Hareketler, (İstanbul: Metis) (Çev. C. Kanat, B.Somay, C.Sökmen).

ATTAC (2012), Kimin Avrupası? Halkın Avrupası ile Şirketlerin Avrupası Arasında (İstanbul:Metis). (Çev.: Deniz Banoğlu).

Crespy, A. (2014), “Deliberative Democracy and the Legitimacy of the European Union: A Reappraisal of Conflict”, Political Studies, Vol 62(S1), 81–98.

Çelebi, Aykut (2002) Avrupa: Halkların Siyasal Birliği, (İstanbul:Metis).

De Sio, L,; Emanuele, V.; Magini, N. (ed.) (2014), The European Parliament Elections of 2014, CISE, http.://cise.luiss.it

Della Porta, D. (2011), “The Road to Europe: movements and Democracy”, https://www.opendemocracy.net/donatella-della-porta/road-to-europe-movements-anddemocracy, Erişim: 01.11.2014

Della Porta, D. ve Caiani, M. (2009), Social Movements and Europanization, (Oxford: Oxford University Press).

Douzinas, C. (2014), “From Greece to Ukraine: Welcome to New Age of Resistance”, http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/04/greece-ukraine-welcome-newage-resistance, Erişim: 01.11.2014

Eriksen, E. O. ve Fossum, J. E. (2002) ,“Democracy Through Strong Publics in the European Union?”, JCMS, Vol. 40, Number. 3:401-424.

Eriksen, E. O. ve Fossum, J. E. (2000), “Post-National Integration”, Erik Oddvar Eriksen, John Erik Fossum (Ed.), Democracy in the European Union: Integration Through Deliberation?

Jaeger, Hans-Martin (2007), “ „Global Civil Society‟ and the Political Depoliticization of Global Governance”, International Political Sociology, Vol. 1: 257–277.

Johnston, H.; Larana, E. ve Gusfield, J. (1994), “Identities, Grievances and New Social Movements”, Enrique Laraña, Hank Johnston, Joseph R. Gusfield (ed.), New Social Movements: From Ideology to Identity (Philedelphia: Temple University).

Kaldor, M. ve Selchow S. (2013) “The „Bubbling Up‟ of Subterranean Politics in Europe”, Journal of Civil Society, 9:1, 78-99, DOI: 10.1080/17448689.2013.784501

Kalouche, F ve Mielants, E (2008). Dünya Sisteminin ve Sistem Karşıtı Hareketlerin Dönüşümü: 1968-2005. İçinde: Toplumsal Hareketler 1750-2008 Dipten Gelen Dalgalar, (koor.) William g. Martin, (çev.) Deniz Keskin, İstanbul: Versus.

Kastoryano, R., (2006) “Europe: Space, Territory And Identity”, Janet Laible and Henri J. Barkey (ed.), European Responses to Globalization: Resistance, Adaptation and Alternatives, (New York: JAI): 93-111.

Macartney, H. (2014), “The paradox of Integration? European Democracy and the Debt Crisis”, Cambridge Review of International Affairs, DOI: 10.1080/09557571.2013.819836

Mathews, A. (2007), Struggling for a Social Europe: Neoliberal Globalization and the Birth of European social Movement, (Hampshire: Ashgate Pub.)

Monforte, P. (2014), “The Cognitive Dimension of Social Movements' Europeanization Processes: The Case of the Protests against „Fortress Europe‟ ”, Perspectives on European Politics and Society, 15:1, 120-137, DOI: 10.1080/15705854.2013.87325

Offe, C. (1985), “New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics” Social Research, 52(4):817-868

Ranciere, J. (1999), Disagreement, (trans. Julie Rose) (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Ranciere, J. (2007), Siyasalın Kıyısında, (İstanbul: Metis) (Çev. Aziz Ufuk Kılıç).

Ranciere, J. (2009), Hatred of Democracy (London: Verso).

Ruzza, C. (2004), Europe and Civil Society: Movement Coalitions and European Governance, (Manchester: Manchester University Press).

Schmidt, Vivien A. (2013) “Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output and „Throughput‟”, Political Studies, Vol 61, 2–22.

Scott, A. (1990), Ideology and the New Social Movements (London: Routledge).

Tarrow, S. (2001), “Contentious Politics in a Composite Polity”, Douglas R. Imig, Sidney G. Tarrow (ed.), Contentious Europeans: Protest and Politics in an Emerging Polity, (Maryland: Rowman&Littlefield Pub.): 233-251.

Tilly C., Tarrow S. (2007) Contentious Politics (Colorado: Paradigm).

Tilly, C. (2008), Toplumsal Hareketler 1786-2004, (İstanbul: Babil) (Çev. Orhan Düz).

Touraine, A. (1985), “An Introduction to the Study of Social Movements”, Social Research, 52 (4), 749-786.

Touraine, A. (1999), “Toplumsaldan Toplumsal Harekete”, Kenan Çayır (yay. haz.), Yeni Sosyal Hareketler, (İstanbul: Kaknüs): 35-52.

Wallerstein, I. (2009), Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Yirmibirinci Yüzyıl İçin Sosyal Bilim (İstanbul: Metis) (Çev. Tuncay Birkan).

Warren, Mark E. (1999), “What is Political?”, Journal of Theoretical Politics, 11(2): 207-231

Yıldırım, Y. (2013), Sosyal Forum’dan Öfkeliler’e, (İstanbul: İletişim).