Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında fakültelerine yabancılaşmalarının rolü

Yazar kurumları :
MEB1, Mersin Üniversitesi2
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin güçsüzlük, anlamsızlık, kuralsızlık, sosyal uzaklık (izolasyon) boyutlarında fakültelerine yabancılaşmalarının onların mesleğe yönelik tutumlarını ne derecede yordadığını incelemektir. Araştırmada Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi örnek durum (vaka) olarak belirlenmiş ve 2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar döneminde fakültenin üçüncü ve dördüncü sınıflarına kayıtlı bütün öğrenciler araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. “Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği” ve “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak elde edilen veri adımsal regresyon analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Tüm veriler 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, öğrencilerin fakültelerine anlamsızlık ve kuralsızlık boyutlarında yabancılaşmalarının, onların öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını anlamlı düzeyde yordadığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of the present study is to examine the extent to which alienation of students enrolled at Faculty of Education at Mersin University to their faculty regarding powerlessness, meaninglessness, normlessness, and social isolation predicted their attitudes towards teaching profession. In this study, Faculty of Education at Mersin University has been specified as a case and the sample of this study consisted of 531 third and fourth-grade students enrolled at the faculty during 2011-2012 spring semester. ‘Student Alienation Scale’ and ‘Attitude Scale towards Teaching Profession’ were used to collect the data from the sample. The collected data were analyzed through stepwise regression analysis statistical method. The alpha value of .05 was established as a level of significance. Results of the analyses revealed that alienation of students to their faculty regarding meaninglessness and normlessness were significant predictors of students’ attitudes towards teaching profession.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :