Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Engelli öğretmenlerin iş doyumları ve çalışma koşulları

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü1, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü2, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü<
Görüntülenme :
404
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim öğretim etkinliklerinin niteliğinde engelli öğretmenler dahil, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin yanı sıra iş doyumları ve çalışma koşullarının da göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilmektedir. Engelli öğretmenlerin normal meslektaşlarında olduğu gibi mesleki yeterlilikleri ile birlikte iş doyumları ve çalışma koşullarının yeterliliklerini etkileyebilecek çok önemli değişkenler oldukları unutulmamalıdır. Dolayısıyla araştırmanın amacı, engelli öğretmenlerin iş doyumlarının ve çalışma koşullarının belirlenmesidir. Araştırmaya Türkiye genelinden toplam 1149 öğretmen (574'ü engelli, 575'i engelli olmayan) katılmıştır. Veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen "Öğretmen İş Doyumu Ölçeği" (Ö.İ.D.Ö.), "Öğretmen İş Koşullarını Belirleme Anketi" (Ö.İ.K.B.A.) kullanılmıştır. Analizi sonucunda iş doyumlarına ilişkin öğretmenlerin iş doyumlarının engelli olup olmama, okul türüne ve okulda engelilere yönelik her hangi bir düzenlemenin yapılıp yapılmadığına göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Çalışma koşulları bağlamında okulların büyük oranında özel gereksinimlere ilişkin düzenlemelerin olmadığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda engelli öğretmenlerin çalışma koşullarının düzenlenmesi gerektiği ve böylece kendilerinden beklenen rol ve sorumlukları daha nitelikli olarak yerine getirebilecekleri söylenebilir.

Özet İngilizce :

Literature signifies that besides professional competencies as part of raising teacher quality, the working conditions and job satisfaction levels of teachers with and withoud disabilities should not be undermined. The aim of this study was to determine the working conditions and job satisfaction levels of teachers with special needs. 1149 teachers (574 teachers with special needs and 575 teachers without special needs) across the nation participated in the study. Data were gathered via Teachers Job Satisfaction Scale (TJSS) and Teachers Working Conditions Questionnaire (TWCQ), which were developed by the authors. Results showed that the job satisfaction levels of teachers with and without disabilities were not significantly different across disability status, school type, accommadation or accessibility. Most schools were found to have no accommodations related to special needs. According to these findings, one basic conclusion of this study was providing convenient working conditions by making the necessary environmental accommodations and arrangements for teachers with special needs in schools.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :