Nahçivan`da Erken Tunç Çağı Buluntuları Işığında Sanatsal Yapı

Bu makalede Erken Tunç çağında Nahçıvan'da sanatkarlık üzerinde durulmaktadır. Bu anlamda taş işleme, kemikçilik ve seramikçiliğin Nahçıvan'ın en eski sanat alanları olduğu ifade edilebilir. Ayrıca seramik ve kemik ürünlerinin boyutu, biçimi, desenleri, yapıldığı malzeme ve teknolojisine göre farklılık oluşturturdukları belirtilmektedir. Nahçıvan seramikçilerinin yapmış olduğu kil kaplar, sofra ve mutfak seramiği olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Karşılaştırmalı araştırma sonucunda belirlenmiştir ki Nahçıvan'da en eski çalışma aletleri taştan ve kemikten yapılmıştır. Metal işleme ile ilgili olarak sonraki dönemde yeni tip el aletlerinin yapıldığı vurgulanmaktadır. Аnаhtаr kеlimеlеr: El Aletleri, Taş, Kemik, Erken Tunç Çağı, Nahçıvan

FINDS FROM THE EARLY BRONZE AGE STRUCTURE IN THE LIGHT OFARTISTIC MEDIUM IN NAKHCHIVAN

In the article was researched craftsmanship matters in Nakhchivan in Early Bronze Age. It has possible to expression that, stone and ceramics have been the oldest arts in Nakhchivan. In addition, the size of the ceramic and bone products, shape, pattern made diference for the materialis and technology made. Clay pots making by Nakhchivan ceramicists divided into two groups: cerramic tableware and kitchenware. It has defined at the result of comparative search that, old working tools made of stone and bone in Nakhchivan. At the same time in this article was noticed new types of tools are made in a subsequent period connected with metalworking

Kaynakça

Abibullaev, O. A. (1982). Eneolit İ Bronza Na Territorii Naxiçevanskoy ASSR, Bakü, Bilim, s. 314.

Aşurov, S.H. (1992). Nahçıvan`In İlk Tunç Devri Keramikası. Bakü, Nafta-Pres, s.158.

Alıyev, V. H., Aşurov, S. H. (1992). “Maxta Tunç Devri Abideleri Hakkında”. Azerbaycan'da Arkeologiya ve Etnografya Konferansı, Bakü, Nafta-Pres, 2, s. 39-41.

Alıyev, V. H. (1977). Azerbaycan'da Tunç Devrinin Boyalı Kaplar Medeniyeti, Bakü, Bilim, s. 163.

Alekperov, A. B. (1994). Terrokatı drevnoko Azerbaydjana. Bakü, Bilim, s. 134.

Aslanov, Q.M., Vaıdov, R.M., İone, Q.İ. (1959). Drevni e Minkeçaur. İzdatelstvo AN Azerb. SSR, s.191.

Bahşelıyev, V.B. (1997). Nahçıvan Arkeolojisi, Arkeoloji ve sanat yayınları, s.128.

Bahşelıyev, V.B. (2004). Nahçıvan'ın Kadim Tayfalarının Manevi Medeniyeti, Bakü, Bilim, s. 320.

Bahşelıyev, V.B. (2005). Drevniya metallurgiya i metalloobrabotki na territorii Naxiçivani. Bakü, Bilim, s. 120.

Bahşelıyev, V.B. (2007). Azerbaycan Arxeolojisi. Bakü, Bilim, s. 238.

Caferov, H.T. (200). Azerbaycan E.A. IV minilliyin sonu-I minilliyin evvellerinde (Karabağ'ın Qarqarçay ve Terterçay havzasının materyalları esasında). Bakü, Bilim, s. 187.

Halılov, C.E., (1959). Qarbi Azerbaycan'ın Tunç Devri ve Demir Devrinin evvellerine ait abideleri. Bakü, Azerbaycan SSR EA, s. 171.

Habibullayev, O.A., (1959). Kültepede arkeoloji kazıntılar, Bakü, Bilim, s. 134.

İsmayılov, K.S., Aliyev, V.H., (1972). Babaderviş qedim yaşayış yerinin qebir abideleri. Bakü, Azerbaycan SSR EA Haberleri, № 2, s. 38-51.

İsmayılov, K.S. (1978). Arkeolokiçeskoye issledovaniye drevnoko poseleniya Babaderviş. Bakü, Bilim, s. 102.

Kazıyev, S.M., (1951). “O nekotorıx tipax orujiya iz Minkeçaura”, MKA, Bakü, AN. Az SSR, t. II, , s. 5-30.

Kuşnareva, K.H. (1959). “Poseleniye epoxi na xolme Üzürliktepe okolo Aqdama”. MİA SSR, s. 242-388.

Kuşnareva, K.K., Çubınşvıli, T.N. (1970). Drevniya kulьturı Yu jnoqo Kavkaza. Leningrad, s. 191.

Kuftın, B.A. (1941). Arkeolokiçeskiye raskopki v Trialetti. Tblisi, AN KSSR, s. 492.

Kuftın, B.A. (1949). Arkeolokiçeskaya marşurutnaya ekspediçiya 1945 q. v Yuqo-Osetiyu I İmeretiyu. Tblisi, AN Kruzinskoy SSR, s. 229.

Qumel, Y.İ. (1938). “Arkeolokiçeskiye razvedka na Kilikdaqe”, Az.FİA SSR, №2, s. 17-29.

Merpert, N.Y., Munçayev, P.M. (1982). “Poseleniya ubeydskoy kulturı Yarımtepe III v Severnoy Mezopotomii”, Sovetskaya arkeolokiya № 4, s. 148-149.

Muradova, F.M. (1979). Kobustan tunc devrinde. Bakü, Bilim, s. 117.

Munçaev, R.M. (1975). Kavkaz na Zare epohi bronzı, Moskova, Nauka, s. 414.

Munçaev, R.M., Merpert, N.Y., Bader, N.O. (1990). “Tell Hazna” I. Sovetskaya arkeolokiya, Moskova, Nauka, № 3, s. 5-24.

Müseyıblı, N.E. (2008). “Qedim Azerbaycan'da köpeklerden istifade ve köpek kultu”. Azerbaycan arkeologiyası ve etnoqrafiyası, Bakü, Nafta-Press, s. 5-30.

Nerımanov, İ.H. (1958). Genceçay bölgesinin arxeoloji abideleri. Bakü, Az SSR EA, 1958, s. 42.

Nikitin, K.A., (1882). “Qorod Naxiçevan i Naxiçevanskoy uyezd”. SMOMPK, Tblisi, vıp. 2, s. 110-142.

Seyidov, A.K. (1993). Pamyatniki Kuro-Arakskoy kulturı Nahiçevani. Baku, Bilgi, s. 164.

Seyidov, A.Q. (2003). Nahçıvan e.ə VII-II minilliklerde, Bakü, Bilim, s. 339.

Sevin, V., Özfırat, A., Kavaklı, E. (2000). “Van-Karagündüz Höyüğü Kazıları (1997 Yılı Çalışmaları”, Belleten LKIII/238, s. 847-882. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27