Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Mesleğinin Gelişmesinde Yükseköğretim Kurumlarının Rölü

Çağımız koşullarında halkla ilişkiler alanı gün geçtikçe gelişmekte ve halkla ilişkilerde kullanılan yöntem, teknik ve beceriler değişikliklere uğramaktadır. Özellikle internet teknolojileri ve sosyal ağların yaygınlaşması ile kitleler kurumlara ve onların yaptıkları faaliyetlere karşı daha duyarlı hale gelmiştir. Bu koşullar halkla ilişkiler uzmanlarından daha stratejik düşünmeyi, hedef kitlelerle uzun vadeli, karşılıklı anlayışa dayanan iletişim kurmayı ve sürdürmeyi talep etmektedir. Halkla ilişkiler uzmanları hem kendi mesleğine, hem yürüttüğü uygulamalara, hem de faaliyet gösterdiği topluma karşı daha profesyonel davranması gerekmektedir. Bu nedenle yükseköğretim kurumlarında, halkla ilişkiler eğitimi ayrı uzmanlık olarak verilmektedir. Ders programları halkla ilişkiler alanında son eğilimleri göz önünde bulundurarak hazırlanmaktadır. Kırgızistan’da halkla ilişkiler alanı yeni gelişmekte olmasına rağmen üniversitelerde halkla ilişkiler eğitimi verilmektedir. Bu çalışmada Kırgızistan’daki üniversitelerde halkla ilişkiler eğitimi ele alınacaktır. Ayrıca her üniversitede halkla ilişkiler bölümlerinin müfredat programları, öğretim elemanlarının akademik gelişimleri, kullanılan eğitim malzemeleri incelemeye tabi tutulacaktır

THE ROLE OF HIGHER EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC RELATIONS PROFESSION IN KYRGYZSTAN

Day by day in the modern world, the field of public relations is constantly developing and changing. With the development of internet technologies and the spread of social Networks people have become more demanding toward the companies and their activities. These conditions require that public relations specialists strategically think and build long-term relationships with their target audiences. Therefore, specialists in public relations should be professional in their activities. That’s why education in public relations is conducted in the higher education institutions. The educational programs are based on the latest trends in the field of public relations. In Kyrgyzstan, public relations education is also conducted, despite the fact that this field is only developing. In this paper, the education of the public relations in Kyrgyzstan will be evaluated. In particular, curricula, teaching staff and teaching materials which are used in the educational process will be analyzed

Kaynakça

AGEE, W., CAMERON, G., AULT, P., (2004). Essentials Of Public Relations. Piter.

ANGELOVSKİY, A. (2010). «Profession», «Professional Conscience», «Professional Activity», «Professionalism»: Notion Analysis. Rus Bilimler Akademisi Samara Bilim Merkezi Dergisi. Sayı 12 No5 (2). ss. 306-314

ARTIŞEVA, M. (2009). Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Eğitimi. Bişkek: Kırgızistan-Türkiye Manas üniversitesi. Lisans Tezi.

ASNA, A. (1997). Halkla İlişkiler Public Relations P.R. Dünden Bugüne Bir Sanat - Meslek Öyküsü. Sabah Kitapçılık. ss. 208

BECERİKLİ, S.(2005).Uluslararası Halkla İlişkiler. İstanbul, İzmir. ss.102-103

DENİZ, S. (2001). Bireyin Meslek Seçimini Etkileyen Kaynaklar: Yeni Teknolojilerden İnternet. Muğla üniversitesi. SBE Dergisi. Sayı 6. ss. 1-9

İLHAN, S. (2008). “Yeni Kapitalizm ve Meslek Olgusunun Değişen Anlamları zerine”. Dumlupınar üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 21. ss. 313-328

KC MİLLİ İSTATİSTİK KOMİTESİ (2014). Kırgızistan’da Eğitim ve Bilim. İstatistiksel derleme. Bişkek

KUVATOVA, AZİMOVA, VORONİNA. (2014). “Kırgızistan’da Halkla İlişkilerin Gelişim Eğilimleri. Press-Cafe. http://www.vzglyad.kg/society/2132_press- kafe_tendentsii_razvitiya_PR_v_kyirgyizstane_stenogramma/(22.08.2017)

L’ETANG, J. (2008). Public Relations. Concepts and Critique. Sage Publicatons. ss. 16-18

OKAY, A., OKAY, A. (2005). Halkla İlişkiler. Kavram. Strateji ve Uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları. ss. 2

ŞAHİN-BAYLO, T. (2015). Kırgızistan Halkla İlişkilerinde Etkililik Değerlendirme Sistemi Hakkında. Veçerniy Bişkek.

http://dep.manas.edu.kg/department/Public%20Relations%20and%20Advertising/home (15.09.2017)

https://www.knu.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=5256:2012-11-12-12-31- 29&catid=92:2010-03-01-06-39-27&Itemid=551(16.09.2017)

http://ksucta.kg/ru/component/content/article.html?id=36(16.09.2017)

http://www.krsu.edu.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1540&Itemid=808&lang=ru(17.09.201)

https://dss.auca.kg/bachelor-in-journalism-and-mass-communications/(17.09.2017)