İklim Değişikliğine Karşı Verilen Küresel Mücadele ve Avrupa Birliği

Öz Soğuk Savaşın bitmesiyle birlikte güvenlik kavramı kapsamlı bir şekilde yeniden tanımlandı. Bu ortamda iklim değişikliğiyle mücadele de uluslararası güvenliğin kapsamına dâhil edildi. Zira gereken önlemler alınmazsa devam eden süreç gezegenin geleceğini tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. İklim değişikliğiyle başa çıkmak üzere 1990 sonrası dönemde Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülen küresel bir mücadele söz konusudur. Avrupa Birliği, bu anlamda gösterilen çabaların önde gelen aktörlerinden biri olmuştur. Avrupa Birliği’nin bu alandaki liderliği ilk olarak 1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolü için gerçekleştirilen görüşmelerde gözlenmiştir. Birlik, 2015 yılında imzalanan Paris Sözleşmesi ile ortaya çıkan yeni iklim değişikliğiyle mücadele rejiminin ortaya çıkmasında da önemli rol oynamıştır. Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğine karşı verilen küresel mücadeledeki rol ve etkinliğini analiz etmektir. İlk etapta küresel iklim değişikliği rejiminin gelişimi üzerinde durulacaktır. Sonrasında Avrupa Birliği’nin küresel iklim değişikliğiyle mücadele rejiminin oluşumuna katkısı ele alınacaktır. Çalışmanın son bölümünde Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü ve etkinliği güçlü ve zayıf yönlerinden hareketle incelenecektir. Çalışmanın genel sonucu Avrupa Birliği’nin özellikle son 20 yıllık dönemde iklim değişikliğine karşı yürütülen mücadelede yadsınamaz bir liderlik rolüne sahip olduğu ve bu rolün diğer aktörler tarafından da kabul gördüğü yönündedir.