Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Avrasya Strateji

Dergi hakkında bilgi.

YAZARLAR İÇİN BİLGİ NOTU

1-Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olması gerekir.

2-Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak hazırlanmış olması şarttır.

3-Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir. Dergiye gönderilen yazılar, ilgili hakemler tarafından incelendikten sonra yayınlanır. Yayınlanmayan çalışmalar geri gönderilmez.

4- Makaleler Türkçe, İngilizce veya Rusça olabilir.

5-Hakem yada editör tarafından düzeltme istenmeyen yazılar kontrol amacıyla da olsa yazara geri gönderilme zorunluluğu yoktur. Ancak yazarın kendisi düzeltme talebinde bulunabilir. 

6-İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti ilgili editör gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

7-Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Word 6.0 ve üzeri bir programda Cambria 11 punto 1 satır aralığı ile yazılmış olmalı(Özet ve Abstract 10 punto 1 satır aralığı). Marj ayarları:üst 3.0 cm, sol 3.5cm, sağ 2,0cm, alt 2,5 cm, Paragraflararası aralık: önce 0 nk, sonra 3 nk.

8-Çalışmanın başına, 100 ile 150 sözcük arası kelimeden oluşan Türkçe,  İngilizce Özet ve en az 3 en fazla 6 Anahtar kelime konulması gerekmektedir. Eğer makaleniz Rusça ise Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır

9-Makalelerdeki dipnotlar, klasik dipnot verme formatında hazırlanıp metin altında verilmelidir."

10- Avrasya Strateji Dergisine yazı gönderen yazar/yazarlar; ad ve soyadını, akademik ünvanını, çalıştığı kurumu, telefon numarasını, elektronik posta adresini, varsa çalışmasını destekleyen kurumu belirtir bilgileri makalenin sonunda ayrıca belirtmelidir.

 

11-Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

12-Dergide yayımlanan yazılardan, kaynak gösterilmek şartı ile alıntı yapılabilir.

 

13-Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.

 

14-Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması gerekir.

 

15- Makalenizi açıkça belirtilmiş ve numaralandırılmış şekilde alt başlıklara ayırınız. Alt başlıklar 1., 2. Olarak sıralayınız. Bunlara da alt başlık gerekiyorsa 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.2.1, 2.1, 2.1.1.) şeklinde düzenlenmelidir.

 

16- Tablo ve şekiller,  metin içerisinde gerekli görülen yere numaralandırılmak (1. Tablo, 3. Şekil…gibi ) suretiyle yerleştirilmelidir.

 

17 - Metin içinde atıfta bulunulan her kaynak kaynakçada yer almalı veya kaynakçadaki her esere metin içinde atıf yapılmış olunmalıdır.

 

18 - Kaynakça,  yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.