Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KSÜ İİBF Dergisi

Yıl 2017 , Cilt 1 , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

"Ekonomik Büyümeye Bir Katkı Bağlamında Turizm Gelirleri: Bir Panel Veri Uygulaması "

Yazar kurumları :
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Turizm Fakültesi, Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O., Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF, Ulus. Tic. ve Loj. Böl.
Görüntülenme :
568
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye, Yunanistan, İspanya, İtalya, Fransa ve Portekiz’in 2005-2015 döneminde elde etmiş oldukları turizm gelirlerinin, ekonomik büyümelerine sağlamış olduğu katkı ele alınmaktadır. Bu bağlamda, Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel Granger nedensellik testi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, çalışmada ele alınan ülkeler için turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

 

Özet İngilizce :

This study examines the contribution of Turkey, Greece, Spain, Italy, France and Portugal to the economic growth of their tourism revenues in the period of 2005-2015. In this context, Dumitrescu and Hurlin (2012) panel Granger causality test was conducted. As a result, there is a two-way causality relationship between tourism revenues and economic growth for the countries studied in the study.

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :