Cilt: 10 Sayı : 1
d
Van Yöresinde Yetiştirici Şartlarında Depolanan Kaba Yemlerde Aflatoksin Oluşumunun Saptanması
Determination of Aflatoxin Level of Roughage Stored in Farm Conditions in Van District
M. Demirel,A. Yıldırım

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça