Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1828-1829 osmanlı-rus savaşı sırasında rus propagandası ve osmanlı devleti’nin karşı tedbirleri

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
380
DOI :
Özet Türkçe :

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Edirne Antlaşması‟yla Rumların bağımsızlığa ulaşmaları birçok ulusu bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti‟ni derinden etkilemiştir. Diğer taraftan gerek Kafkas cephesinde gerekse Balkan cephesinde çok sayıda reayanın yerlerini ve yurtlarını bırakarak Rusya‟ya göçmesi, askerî, siyasî, sosyal, ekonomik, demografik bazı değişikliklere yol açmıştır. Anadolu ahalisine birçok sorumluluk yüklemiş olan bu durumun meydana gelmesinde Rus propagandalarının büyük etkisi olmuştur. Bu çalışmada 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında yürütülen propaganda çalışmalarına ve Osmanlı Devleti‟nin bunlara karşı aldığı tedbirlere yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Indepedence of the Greeks by the treaty signed after the Ottoman-Russia war of 1828-1829 deply affected the Ottoman Empire that was made of many nations. On the other hand, both in the Balkans and the Caucasus front in fronts which created of a large number reaya left their homeland and emigrated to Russia, military, political, social, economic, and demographic changes in the empire. This situation caused new burdens and responsibilities to Anatolian reaya. Russian propaganda was responsible this situation. This study is about 1828-1829 Ottoman- Russian war propaganda efforts and the measures taken against them by the Ottoman Empire.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :