Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hayiz olgusunun islam hukuku bağlaminda oruç üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Makalede, hayızlı kadınların oruçlarını nasıl ifa edecekleri ele alınmış ve bu husustaki farklı görüşler tartışılmıştır. Uygulamanın günümüze kadar tevatür derecesinde ulaşmış formatı mevcut iken neden böyle bir konunun ele alındığı sorgulanabilir. Çünkü çağdaş ilahiyatçı bilim adamlarının günümüzde zihinleri bulandıran, inanan kadınların aklını karıştıran açıklamalarını vuzuha kavuşturmaya ihtiyaç hâsıl olmuştur. Konu objektif bir biçimde ele alınmaya çalışılmış, tarafların öne sürdükleri deliller aynen iktibas edilmiş ve sonuç bölümünde de bunlar karşılaştırılarak kanaatimiz belirtilmiştir. Çalışmada kadının yaratılmasıyla ilintisi olması sebebiyle önce kadının yaratılışı konusundaki anlayışlar ortaya konulmuştur. Tarih boyunca kadın önemli bir fenomen olmuş, onun yaradılışı ile ilgili mitler önem arz etmiştir. Yine tarih boyunca aşağılan hor görülen ve ikinci sınıf muamelelerine duçar kalanın kadın olması da dikkat edilmesi gereken başka bir konudur. Bu itibarla Hz. Peygamberin kadınlar hakkındaki pozitif ayrımcılık uygulamaları perspektifinde değerlendirilebilmesi için de önceki dönemlere ait uygulamaların tespit edilmesi gerekiyordu. Bu itibarla çalışmada İslam öncesi dönemlerden sadece Yunan/Helen ve Roma dönemleri ele alınmış, cahiliye dönemi pek meşhur olduğu ve üzerinde çok fazla çalışma yapıldığından bu husus çalışma kapsamının dışında tutulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article, how menstruating women will fast and observe this religious deed is discussed. While we have the widespread practice, why we handle this issue again may be questioned. Because the commentaries that confuse the minds of the contemporary theologians and the believing women need immediate clarification. The subject is discussed objectively; the evidence put forth by the proponents are cited with no change in wording; our personal opinion of the issue is presented in the conclusion part. The assumptions on the creation of women are brought up since it is closely related to the creation of women. Women have always been an important phenomenon throughout history and the myths on their creation have always been of great interest. That the women who have always been despised and considered to be the second-class people is another issue to be handled. In the article, only the Greek, Helen and the Roman periods in the pre-islamic years are discussed and the ignorance period of Islam is exempted since there are a lot of research done on this phase of history.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :