Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel yönetimlerin varlık nedeni olarak “halkla” ilişkiler

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada genelde kamu kuruluşlarının özelde de yerel yönetimlerin, yönetilen olarak halka her zamankinden daha fazla önem vermeleri gerektiği tartışılmıştır. Yönetim sürecinde halka en yakın birimler kamu kuruluşları olarak yerel yönetimlerdir. Varlıklarının kaynağı, demokrasinin temel kuralı olan seçimler aracılığı ile oy kullanarak iradesini ortaya koyan halktır. Yerel yönetimler, bu durumun doğal bir sonucu olarak her zaman halkla iç içe olmak zorundadırlar. Yerel yönetimler, kendileri için bir meşruiyet aracı olan halka, geliştireceği halkla ilişkiler araçları ile hak ettiği değeri verebilirler. Halktan kopuk yerel yönetimlerin hizmet sunumunda başarılı olmaları mümkün değildir. Süreci etkin yönetebilmek için mutlaka halka dönük faaliyetleri esas almalıdırlar. Bu temel öngörülerin esas alındığı çalışmada önce halkla ilişkilerle ilgili kuramsal bir çerçeve çizilmiş ve kamu kuruluşlarında halkla ilişkilerin sosyal sorumluluk ve kamu yararı gereği özel durumuna vurgu yapılmıştır. Ardından da yerel yönetimlerde halkla ilişkiler konusu incelenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, it will be discussed that in particular local governments and in general public institutions should pay greater attention than ever to public as managed people. In management process, local governments are the closest units to the public as public institutions. The source of their existence is the public that setting out their will by voting through the elections that are the the basic rule of democracy. Local governments, as a natural consequence of this situation must always be nested with public. Local governments can value to the public which for them means a legitimacy by public relations tools that they can develop. Success of local governments to be detached from the people in service delivery is not possible. They should get essential the activities for the public in order to manage process effectively. In the study that is accepted these basic framework, first theoretical study on public relations will be be drawn and will be emphasized to the special status of public relations for requirement of social responsibility and public interest in public institutions. Then public relations in local government will be examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :