Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tekstil sektöründe avrupa birliği ile türkiye arasindaki rekabet analizi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
604
DOI :
Özet Türkçe :

Yenice sanayileşmiş bir ülke olan Türkiye tekstil sektöründe dünya ihracat pazarında en yüksek pazar payına sahip olan ülkelerden birisidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin AB(27) ülkeleri ile olan dış ticaretinde tekstil sektörü bazlı rekabet düzeyini ölçmektir. Tekstil sektöründeki 2004-2011 dönemi verileri kullanılarak; Balassa, Vollrath ve KİP endeksleri ile rekabet düzeyi incelenmiş ve 2 o r t a k bulgu saptanmış olup bu bulgular şunlardır: (a) 2004-2011 döneminde Türkiye’nin Avrupa Birliği (27) ülkelerine karşı karşılaştırılmalı rekabet avantajına sahip olması (b) 2011 yılına gelindiğinde söz konusu rekabet avantajının en yüksek düzeye ulaşmasıdır.

Özet İngilizce :

Turkey, as a newly industrialized country, is one of the countries having the highest market share in the world’s textile exports market. The main purpose of this study is to test the competition level with the EU(27) countries in the textile sector. By using the 2004-2011 data; Balassa, Vollrath and CEP indexes are applied to test the competiton level of Turkey. The two common findings are determined: (a) Turkey has a comparative compettion advantage against the EU (27) countries. (b) In the 2011, the existing competition advantage reaches to a highest level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :