Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rousseau‘nun vatandaşlık fikirlerinin yirminci yüzyıl vatandaşlık algısıyla karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Vatandaşlık kavramı haklardaki gelişim sürecine bağlı olarak, toplumsal yaşamın ilk dönemlerinden bu yana sürekli tartışılan dinamik bir konudur. Bu doğrultuda, birçok düşünür ideal vatandaşlık algısına ilişkin farklı fikir ve modeller geliştirmiştir. Jean Jacques Rousseau da bu düşünürlerden biridir. Bu çalışmada, Jean Jacques Rousseau’nun 18 yüzyıla ait vatandaşlık fikirlerinin 20. yüzyıl vatandaşlık algısıyla olan benzer ve farklı yönleri belirlenmeye çalışılacaktır. Modern vatandaşlık algısı olarak, ünlü İngiliz sosyolog T. H. Marshall’ın güncel tartışmalardaki önemini hala koruyan üç aşamalı vatandaşlık modeli temel alınacaktır

Özet İngilizce :

Concept of citizenship is a dynamic matter which has been continuously argued depending on the development process of human rights since the beginning of living in a society. In this sense, many philosophers have developed various thoughts and models about the ideal citizenship perception. Jean Jacques Rousseau is definitely one of those leading philosophers. The basic aim of this paper is to determine the similar and different sides between Rousseau’s citizenship thoughts of the 18th century and the modern citizenship perception of the 20th century. As the modern citizenship perception, three-stage citizenship model of famous British sociologist T. H. Marshall which still keeps its gravity in current discussions is going to be applied.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :