Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rekabet ve mekânsal kuramlara ilişkin genel bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi 1, Çukurova Üniversitesi2
Görüntülenme :
459
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabet kavramı temelde firma düzeyinde ele alınmakla birlikte son yıllarda kapsamının global düzeyde yeniden yapılandığı ve rekabetin çeşitli mekânlarla önemli ilişkilerinin olduğu ortaya atılmıştır. Küreselleşme ile birlikte “mekânsal rol”’ün işletmelerin performansı üzerindeki etkisinin “yeniden yapılandığı” ortaya atılmıştır. Son yıllarda yapılan birçok araştırmada küresel ekonominin büyümesinin yadsınamaz bir gerçek olduğu ancak bu büyümenin daha çok yerel düzeydeki süreçlerin mekânsal yansımasının bir sonucu olarak ortaya çıktığı vurgulanmaktadır. Rekabetçilikle mekânlar arasındaki ilişkinin artması ile ekonomik gelişim, büyüme ve bölgesel kalkınmanın dinamosu olarak görünen mekân’ın rolü son yıllarda yapılan çalışmalarla tanınıp gündeme taşınmış ve mekânsal kuramların yazındaki önemi artmıştır.

Özet İngilizce :

The concept of competition basically is undertaken at the firm level yet in recent years competition is restructured globally and its important relationships with various locations has been proposed. The role of location on the performance of enterprises is restructured with the impact of globalization. In recent years, many studies expose an undeniable fact that the growth of the global economy yet this growth is mainly as a result of the reflection of spatial processes that occur at the local level. As a result of increasing the relationship between location and competitiveness and dominating location as the engine of growth and regional development, the role of location has been recognized and the importance spatial theories have increased in the literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :