Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde (kobi) finansal sorunlar: kars ilinde bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi, Kağızman Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
611
DOI :
Özet Türkçe :

Bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi, ülkemiz ekonomisi içerisinde de önemli bir yere sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile ilgili yapılan çalışmalar analiz edildiğinde, çalışmaların çoğunda bu tür işletmelerin karşılaştığı en önemli sorunlar arasında ilk sırayı finansal sorunların aldığı görülmektedir. Finansal sorunlar kuruluş sürecinde öz sermaye yetersizliği olarak başlamakta, uygun dış kaynak bulamama ve maliyeti yüksek krediler gibi etkenlerle devam etmektedir. Karşılaşılan bu sorunlar da işletmelerin verimlilik ve rekabet koşullarını güçleştirmektedir. Kars ilinde faaliyette bulunan KOBİ'lerin finansal sorunlarının tespiti üzerine yapılmış olan bu çalışmadaki amaç, konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlarla Kars'ta faaliyet gösteren işletmelerin finansal yönden karşılaştıkları sorunlar arasında herhangi bir benzerliğin olup olmadığını tespit etmektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As in all world economies, when the studies, related to small and medium sized enterprises which occupy an important place also in our country's economy, are analyzed, financial problems take the first place among the problems that these organizations encounter. Financial problems emerge as capital deficiency at the construction process and continue with the factors such as lack of proper outsource and high cost of credits. These problems, therefore, make difficult the efficiency and competitions conditions of the organizations. The aim, in this study on the financial problems of small and medium sized enterprises (sme) in Kars, is to determine whether there is a similarity between the financial problems of organizations in Kars and the findings related to former studies.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :