Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Krizin organizasyonların yönetsel ve örgütsel yapısına olumsuz etkileri ve işgörenlerġn iş tatmini düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1, Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F.2
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

Kriz aniden ortaya çıkan, hızlı karar almayı gerektiren ve işletmeleri amaçlarından uzaklaştıran bir olgu olarak ifade edilmektedir. İş tatmini ise işgücünün işine karşı tutumunun bir ifadesidir. Küreselleşme ve iletişim teknolojilerinin hızlandırdığı değişimler sonucu kriz işletmeleri günümüzde daha çok etkilemiş ve çalışanların işletmelerine karşı olan tutumlarını ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle işletmeler krizlerin olumsuz etkilerini en alt düzeye indirebilmeli, krizi fırsata dönüştürebilmeli ve çalışanların iş tatmini düzeylerini en yükseğe çıkarabilmelidir. Bu sayede işletmeler varlıklarını yarınlara taşıyabilirler. Bu çalışmada krizlerin yönetsel ve örgütsel yapıya olan etkileri ve işgörenlerin iş tatmini düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Kars’ta faaliyet gösteren banka şubeleri üzerinde bir uygulama yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Crisis is defined as a fact that appears suddenly, requires to have a rapid decision and takes away bussinesses from their aims. Job satisfaction is the expression of the attitute of work force towards work Globalisation and a result of changes accelerated by communication technology, crisis has affected bussinesses more and attitutes of workers towards their work places have come into prominence. Thus, businesses should be able to decrease negative effects of crisis to the minimum level, turn into opportunity and increase the job satisfaction of workers to the highest level. This way bussinesses can carry their existence in future. In this study the effects of crises on the managerial and organizational constitution and determination of the job satisfaction levels of workers were aimed. For this purpose an application was performed on the braches of banks working in Kars.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :