Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kafkas Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bölgesel ekonomik güç merkezi olma yolunda türkiye’nin dış ticaretinin karşılaştırmalı görünümü: yenidünya düzeninde yeni cazibe merkezi (mi?)

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İktisat Bölümü1, Sakarya Üniversitesi SBE İktisat ABD2
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

2000 Kasım ve 2001 Şubat dönemlerinde atlatmış olduğu iki büyük ekonomik kriz sonrasında, Türkiye ekonomisinde büyük değişimler ve dönüşümler yaşanmıştır. Mali yapının güçlendirilmesi, finansal derinliğin sağlanmasına yönelik önemli adımların atılması, enerji koridorunda etkin ülke haline gelmesi ve uluslararası ticaretin artırılmasına yönelik politik ve bürokratik önemli aşamaların kaydedilmesi, Türkiye'nin dünyadaki konumunu olumlu yönde etkilemiş, G-20 ülkeleri arasında ve dünyanın 16. Büyük ekonomisi olarak söz sahibi olmasına imkan hazırlamıştır. Bu gelişmelere ek olarak, bulunduğu coğrafyada daha etkili siyasi ve ekonomik güç olmayı hedefleyen Türkiye, bu anlamda edilgen yapısından sıyrılarak etken konuma geçme çabası içerisine girmiştir.Çalışmada, Türkiye'nin ekonomik ilişkilerin yoğun olduğu AB 27 ülkeleri, Rusya Federasyonu ve ABD ile karşılaştırmalı olarak Orta Asya-Kafkasya, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri ile olan ticaretin görünümü ortaya konularak istatistiki veriler çerçevesinde dış ticaret yönelimleri ve bulunduğu coğrafyada bir cazibe merkezi ve güç odağı yolunda ilerleyip ilerlemediği konusu dış ticaret açısından değerlendirilecektir.

Özet İngilizce :

After two major economic crises during November 2000 and February 2001 periods in Turkish economy has experienced great changes and transformations. Strengthening the financial system significant steps to deepen the financial structure, it becomes an important country for the energy corridor and political and bureaucratic steps to increase of international trade has emerged the positive effects for the Turkey's position in the world economy. This situation created opportunities to be have a say for Turkey among the countries of G-20 as the 16th largest economy on the world. Turkey has claimed to be more effective political and economic power in its region, in addition to this situation Turkey aims to take an active role out of the passive structure. Turkish foreign trade data have been presented with EU-27, Russian Federation and USA and after than these data has compared with foreign trade between Turkey and Middle East countries, Central Asia Turkish Republics and Balkan countries in this study. Starting from these data our study will questioned to structure of foreign trade of Turkey and whether there is a focus of economic and political power or not in its region.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :