Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kadın / Woman 2000

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şer'iyye sicillerine göre kayseri’de ihtida eden kadınlar ve bunların sosyal statüleri (1650-1750)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
278
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Kayseri’de 1650-1750 yılları arasında yaşayan gayrimüslim kadınların ihtida hareketleri ve ihtida eden kadınların toplum içerisindeki sosyal statüleri incelenmiştir. Kayseri’de 1600-1625 yılları arasında yaşayan kadınların sosyal durumları ile ilgili Ronald C. Jennings’in, çalışmaları bulunmaktadır. Bu araştırmanın ana kaynaklarını Şeriye Sicilleri oluşturmaktadır. Mahkeme tutanakları da Şeriye sicil defterlerindeki kayıtlar kadar o dönemin sosyal tarihi, dolayısıyla kadınların yaşayışları ve sosyal statüleri hakkında bilgi veren önemli belgelerdir. Bu incelemede özellikle kırsal alanda ve şehir merkezinde yaşayan kadınların inançlarında meydana gelen değişikliğin sebepleri ve bunun onların yaşantılarındaki etkileri üzerinde durulmuştur. Ayrıca Kayseri bölgesinde yaşayan hür kadınlar arasındaki ihtida hareketleri yanında cariye adı verilen (savaşlarda esir alınarak alınıp-satılan) kadınların da din değiştirmeleri üzerinde durulacaktır. Erkek egemen bir toplum olan Osmanlı Devletinde farklı bir kültüre ve dine mensup olan bu kadınların iç dünyalarında ve yaşayışlarında büyük değişim meydana getiren ihtidanın erkek nüfusa oranla kadınlar arasında daha az görülmesinin sebepleri de açıklığa kavuşturulmuştur.

Özet İngilizce :

The fieriye Sicilleri (Judical Records) on which this study covers the period between 1650 and 1750. Judiciary records are the best source for the study of the position of non-muslim women in Ottoman and Islamic society. The non-Muslim women of Kayseri used muslim court and they brought their problems to the court regularly. By examining the court cases in the entries in these records it will be possible for us to assess how the conversion of non-Muslim women to Islam took place in the Ottoman society as seen in these judiciary records of Kayseri covering the 1650-1750 period. The result of this examination will help to revise a number of misconceptions regarding conversion in the Ottoman Empire. A study of conversion from the fieriye Sicilleri may yield a certain insight into the nature of the relationship between the centre and people.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :