Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kadın / Woman 2000

Yıl 2008 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğulu kadının batılı yüzü: 19. yüzyıl osmanlı kadını ve avrupa müziği üzerine notlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Koç Üniversitesi1
Görüntülenme :
380
DOI :
Özet Türkçe :

Türk müziği yüzyıllar boyunca batı müziği sisteminden farklı olarak tek sesli ve kendi makam ve usulleri çerçevesinde gelişme göstermiştir. Osmanlı saraylarında müzik gerek eğitimi gerek icrası açısından çoğunlukla büyük önem taşımış, sultanlar müzik kültürüyle iç içe, bir müzik aleti çalarak, beste yaparak ya da en azından müziği takdir ederek büyümüşlerdir. 19. yüzyılda Osmanlı imparatorluğunda müzikte (ve diğer alanlarda) batılılaşma eğilimi görülmektedir. Çok sesli batı müziğinin III. Selim zamanından başlayarak ve esas olarak II. Mahmud’la birlikte Osmanlı sarayına girmesiyle Osmanlı müziğinde büyük bir yeniden yapılanma başlar. II. Mahmud’un reformları Türk müziğinde bir dönüm noktası oluşturmuş olup, ortaya çıkan hareket Türkiye’deki çok sesliliğin ilk adımlarıdır. Batılılaşma hareketi çerçevesinde yapılan müzik çalışmalarında her ne kadar erkek müzisyenlerin isimleri ön plana çıksa da, kadınlar da batı müziğinin Osmanlı imparatorluğunda gelişimine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu çalışma, batı müziği formlarında eserler üretmiş kadın müzisyenleri tanıtmakta ve batı müziği formunda bestelenmiş eserlerinden örnekler vermektedir.

Özet İngilizce :

For centuries, Turkish music has been developed in monophonic texture with its own harmonic and rhythmic rules, different than the western music system. Music took an important position in the Ottoman Court for centuries, both in education and in performance practices. The Sultans were raised with a music culture; learned to play an instrument and to compose, or at least appreciate music. During 19th century, Otoman Empire encountered a “Westernization process” in music (as well as in other areas). With the enterance of polyphonic western music into the Ottoman Court, beginning with Sultan Selim III., but mainly and actively during the period of Sultan Mahmud II, a great reconstruction in the Ottoman music begins. The reformations of Mahmud II., which were the first movements of polyphony in Turkey, mark a break point in the Turkish music history. Although it seems like there are just male musicians, who took active part in this westernization process in music, women musicians also contributed to the development of western music in the Ottoman Empire. This note introduced the women musicians, who composed works in western musical forms and examplified their compositions.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :