TUJNS, kapsamı dahilindeki temel tıp alanında değerlendirilmek üzere kabul ettiği çalışmaların özellikle COVID-19 ile ilgili olanlarında verilerin toplanması ve raporlanmasında, araştırmacıların etik ve standart raporlama yönergelerine uymaları ve çalışmalarındaki tüm sınırlamaları açıklıkla belirtmeleri konusunda EASE Statement on Quality Standards'a sıkı sıkıya bağlı kalmasını istemektedir.

Cilt: 21 - Sayı: 1 - 2020 Son Sayı