Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019

325 97

İÇİNDEKİLER

AKARYAKIT DAĞITIMINDA ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ İÇİN BİR BAŞLANGIÇ ÇÖZÜMÜ


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

12 4

ALTIN VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

11 2

ÖRGÜTSEL ÖĞRENME YETENEĞİNİN GÖREV VE BAĞLAMSAL PERFORMANSA ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

17 4

KOLEKTİF EMPATİ, DUYGUSAL BULAŞICILIK VE İŞ BECERİKLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

14 2

SOSYAL MEDYA REKLAMLARINDA TÜKETİCİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DEGİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

16 3

KİŞİLİK TİPLERİNİN DAVRANIŞSAL FİNANS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

22 7

KARŞIT YAZIN TÜRÜ OLARAK POP YAZINI: ROLF DIEÜER BRINKMANN ÖRNEĞİ


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

12 5

ÖRGÜTSEL YALNIZLIK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞ ZENGİNLEŞTİRMENİN ARACILIK ETKİSİ


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

12 3

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ: MARMARA BÖLGESİNDEKİ İŞLETMELER ÖRNEĞİ


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

13 7

ÖRGÜTSEL ADALET İŞGÖRENLERİN YEŞİL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞINI ETKİLER Mİ?


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

18 10

BİR DENEYİMİ UNUTULMAZ KILAN UNSURLAR NEDİR? UNUTULMAZ TURİZM DENEYİMİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

12 6

KAF DAĞI’NIN ETEĞİNDE BİR ALMAN KOLONİSİ: KARS ALMANLARI


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

10 3

MATERYALİST DEĞERLER İLE HEDONİK VE FAYDACI ALIŞVERİŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

11 4

TÜRKIYE’NIN I. DÜZEY BÖLGELERINDE GÖÇ İSTATİSTİKLERİNİN DEĞİŞİM ANALİZİ (2007-2017)


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

13 1

DEĞİŞEN MÜZE EĞİTİMİ ALGISI ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

19 8

İNTERNET VE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK SAYGISI VE YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

10 5

ENGELLİ KADINLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI: EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ1


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

12 4

DIMENSIONS OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL: A CASE STUDY IN TURKISH HARD COAL ENTERPRISE


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

11 2

ŞEHİRLERİN SU İHTİYACININ KARŞILANMASINDA VAKIFLARIN ROLÜ: XV-XVI. YÜZYILLARDA RODOSCUK’TA VAKIF SULARI VE YAPILARI


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

15 3

EĞİTİMCİNİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ: BIR VAK’A ANALİZİ


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

18 4

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİBER AYLAKLIK VE BİLİŞSEL KAPILMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

21 6

SOSYAL MEDYANIN ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDMODO ÖRNEĞİ


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

12 2

UZAKTAN EĞİTİM ORTAMLARINDA İLETİŞİMCİ BİÇİMLERİNİN SOSYAL BURADALIĞA ETKİSİ


Notice: Undefined property: stdClass::$Yazarlar in /home/acarinde/public_html/pages/dergi-detay-sayi/dergi-detay-sayi.php on line 81

14 2

Sayfa 2.0755460262299 Saniyede Yüklendi