<<<Yayın çağrıları için tıklayınız>>>

DERGİ HAKKINDA

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, dar anlamda sosyal politikanın alanına giren emek-sermaye ilişkileri ve bunların sonuçları yanında, geniş anlamda sosyal politikanın konusu olan işsizlik, demografi ve nüfus çalışmaları, yoksulluk, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal sigorta vb. ile kadınlar, özürlüler, gençler, yaşlılar ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaları kapsayan hususlarla ilgili teorik ve ampirik çalışmalara yer vermektedir. Dergi 1948 yılında ilk defa İçtimai Siyaset Konferansları şeklinde basılmaya başlanmıştır. 2003 yılındaki 45. sayısından itibaren ise hakemli ve bilimsel bir dergidir. 

Makale gönderimi sosyalsiyasetdergi@istanbul.edu.tr adresine yapılmaktadır.

Bu dergide en çok okunan makaleler

Sosyalizm ve İçtimaî Siyaset

Sayfalar -

Z. Fahri FINDIKOĞLU

INFORMAL EMPLOYMENT IN TURKEY

Sayfalar 65 - 82

Toker DERELİ

Sayı: 77 - 2019 Son Sayı


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/acarinde/public_html/pages/dergidetay/dergidetay.php on line 55