Cihannüma

TARİH VE COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

P-ISSN: 2149-0678   /   E-ISSN: 2148-8843

Sahibi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Turan GÖKÇE, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Editör

Prof. Dr. Cahit TELCİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Beycan HOCAOĞLU, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Yahya ARAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Elisabetta BENIGNI, Universitá degli Studi di Torino

Dr. Zaur GASIMOV, Orient Institut Istanbul

Prof. Dr. Vehbi GÜNAY, Ege Üniversitesi

Assoc.Prof. Barbara S. KINSEY, University of Central Florida

Dr. İrfan KOKDAŞ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Özer KÜPELİ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Assoc.Prof. Kent F. SCHULL, Binghamton University

Assoc.Prof. Nabil Al-TIKRITI, University of Mary Washington

Dr. Haydar YALÇIN, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

 

Yayın Türü

Uluslararası Hakemli Süreli Yayın

Yayın Sıklığı

Yılda İki Sayı

Yazışma Adresi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Balatçık-Çiğli/İzmir

Tel: +90(232) 329 35 35-8508

Faks: +90(232) 329 35 19

e-posta: ikccihannuma@gmail.com

Web: http://dergipark.gov.tr/cihannuma

Bu dergide en çok okunan makaleler

İçindekiler

Sayfalar 1 - 1

Cihannüma: TARİH VE COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Cilt: 6 - Sayı: 1 - 2020 Son Sayı