Endüstri Mühendisliği Dergisi (ISSN : 1300-3410, e-ISSN : 2667-7539), bilim ve mühendislikteki son gelişmeleri aktarmayı amaçlayan uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergidir.

Dergi; Üretim planlama, Kalite Kontrol, Üretim sistemleri, İnsan makine sistemleri (ergonomi, iş etüdü vb), Yöneylem Araştırması, Bilgi teknolojileri gibi Endüstri Mühendisliği alanlarındaki makaleleri kabul etmektedir.

Dergi, 2019 yılından itibaren, yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanmaktadır.

Dergi, TR Dizin, EBSCO, Index Copernicus, ve SOBIAD ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır. 

Cilt: 31 - Sayı: 2 - 2020 Son Sayı