Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |
Kapak Resmi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konu alanlarında özgün araştırma makaleleri, yorum yazıları ve kitap eleştirileri yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir.1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.ÖNEMLİ: Dergimizin yayına hazır makale havuzunda 60'ı aşkın makale mevcuttur.Hakem süreci tamamlanmış makalelerin bekleme süresi ortalama 1,5 yıl  olarak öngörülmektedir.Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin tarandığı akademik dizinler ve veritabanları aşağıdaki gibidir:ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) TR DizinIndex IslamicusEBSCO Political Science CompleteASOS (Akademia Sosyal Bilimler) Index
Devamını Okumak İçin Tıklayın
Sayılar
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
Cilt: 75 Sayı: 1 - 2020
 1. Avrupa Birliği’nin Teritoryal Yapısı ve Dış Sınırları: Esnek veya Katı Teritoryalite?
  Sayfalar 31 - 52
  Samet YILMAZ
 2. Nikita Hruşov Döneminde SSCB ve Afrika Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 53 - 95
  Ceren GÜRSELER
 3. Bir Raporun Hikayesi: Türkiye’nin Batı ile İttifakında Dışişleri Bürokrasisinin Rolü ve Bakanlık içi Bir İtiraz Olarak “Üçüncü Dünyacılık”
  Sayfalar 97 - 125
  Hüseyin SERT
 4. Heinrich Friedrich Von Diez’in İstanbul Elçiliği ve Faaliyetleri (1784-1790)
  Sayfalar 127 - 162
  Uğur KURTARAN
 5. İran’da Rant Üretici Politikaların Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkilerinin Etnik, Mezhepsel ve Bölgesel Özelliklere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 163 - 191
  Mustafa Kadir DOĞAN,Naseraddin ALİZADEH
 6. Olasılığın Romeo’su ve Juliet’i
  Sayfalar 193 - 212
  Adil KORKMAZ
 7. Herkesin Aynı Anda Yenilik Yapması, Herkesi Aynı Anda Kalkındırır mı? Terkip Yanılgısı Bağlamında Bir Analiz
  Sayfalar 213 - 234
  Ömer DEMİR
 8. Yönetişim ve İçi Boş(altılan) Devlet: Devletsiz Kamu Yönetimine Doğru
  Sayfalar 235 - 257
  Bahadır ŞAHİN,Hamza ATEŞ
 9. Geçiş Sürecinde Bulgaristan'da Kamu Yönetimi
  Sayfalar 259 - 278
  Sonay BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU,Turgay GÜLPINAR
 10. The Social Democratic Populist Party: Revisiting the Recent Past of Social Democracy in Turkey
  Sayfalar 279 - 314
  Uğur TEKİNER
 11. Avrupa Birliği’nin Teritoryal Yapısı ve Dış Sınırları: Esnek veya Katı Teritoryalite?
  Sayfalar 31 - 52
  Samet YILMAZ
 12. Nikita Hruşov Döneminde SSCB ve Afrika Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 53 - 95
  Ceren GÜRSELER
 13. Bir Raporun Hikayesi: Türkiye’nin Batı ile İttifakında Dışişleri Bürokrasisinin Rolü ve Bakanlık içi Bir İtiraz Olarak “Üçüncü Dünyacılık”
  Sayfalar 97 - 125
  Hüseyin SERT
 14. Heinrich Friedrich Von Diez’in İstanbul Elçiliği ve Faaliyetleri (1784-1790)
  Sayfalar 127 - 162
  Uğur KURTARAN
 15. İran’da Rant Üretici Politikaların Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkilerinin Etnik, Mezhepsel ve Bölgesel Özelliklere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 163 - 191
  Mustafa Kadir DOĞAN,Naseraddin ALİZADEH
 16. Olasılığın Romeo’su ve Juliet’i
  Sayfalar 193 - 212
  Adil KORKMAZ
 17. Herkesin Aynı Anda Yenilik Yapması, Herkesi Aynı Anda Kalkındırır mı? Terkip Yanılgısı Bağlamında Bir Analiz
  Sayfalar 213 - 234
  Ömer DEMİR
 18. Yönetişim ve İçi Boş(altılan) Devlet: Devletsiz Kamu Yönetimine Doğru
  Sayfalar 235 - 257
  Bahadır ŞAHİN,Hamza ATEŞ
 19. Geçiş Sürecinde Bulgaristan'da Kamu Yönetimi
  Sayfalar 259 - 278
  Sonay BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU,Turgay GÜLPINAR
 20. The Social Democratic Populist Party: Revisiting the Recent Past of Social Democracy in Turkey
  Sayfalar 279 - 314
  Uğur TEKİNER