Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Teacher Education and Educators

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul uygulaması dersine yönelik öğretmen adayı, öğretmen ve okul yöneticilerinin sahip oldukları metaforlar

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi1
Görüntülenme :
295
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma öğretmen adayları (n=174), öğretmen (n=106) ve okul yöneticilerinin (n=54) okul uygulaması dersine ilişkin sahip oldukları metaforları belirlemek amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların her birinin “ okul uygulaması dersi..... gibidir, çünkü....” ibaresini tamamlamasıyla elde edilen veriler nitel ve nicel veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre 44 adet geçerli metafor üretilmiştir. Bu metaforlar ortak özelikleri bakımından “tiyatro”,“ilk adım”,“boş ders”,”labaratuvar”,”ayna”,“formalite”,“yetim”ve “biçimlendircilik” olmak üzere sekiz kavramsal kategori altında toplanmıştır. Oluşturulan sekiz kavramsal kategorinin katılımcı türü (öğretmen adayı, öğretmen ve yönetici), cinsiyeti ve branşı (Sınıf, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Resim, Müzik, Bilgisayar ve Türkçe Öğretmeni) açısından farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This survey was done in order to find out the metaphors that prospective teachers (n=174), teachers (n=106)and school principals (n=54) have for the practical training course. The data that was obtained by asking each participant “the practical training course is like........”, “because......”, was analyzed with quantitative and qualitative analysis. According to the findings of survey 44 metaphors were found out. These metaphors were put in 8 conceptual categories in terms of their common points; “theatre”, “first step”, “no teacher in class”, “lab”, “mirror”, “formality”, “orphan” and “formativeness” . It was found out that these eight conceptual categories differ in terms of participants (teachers, prospective teachers, principals), gender and branch of teachers (classroom, English, social sciences, Turkish, art, music, computer).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :