Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Səyahət agentliklərində internet istifadəsi: azərbaycan nümunəsi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
231
DOI :
Özet Türkçe :

İnternetin və xüsusilə də webin çox inkişaf etməsi və şirkətlərə müxtəlif faydalar təqdim etməsi bir çox şirkət və müştərini bazara cəlb etməkdə və beləliklə də marketinq fəaliyyətlərini internet vasitəsi ilə həyata keçirməyə imkan verməkdədir. Bu məqalədə internet anlayışına toxunulmuş, səyahət agentliklərində internetin önəmi, Azərbaycanda səyahət agentliklərində internet istifadəsi araşdırılmışdır. Məlumatlar anket üsulu ilə toplanmış və anketdən əldə edilən məlumatlarının analizində SPSS 12 for Windows paket proqramı istifadə edilmişdir. Aralıq dağılımı, crosstabs və T test analizi tətbiq edilmişdir. Nəticələr ədəbiyyat vasitəsi ilə əldə edilən məlumatlar istiqamətində şərh edilmişdir.

Özet İngilizce :

The rapid development of internet, especially web, and offering various advantages to agencies attract many firms and customers to the market, and so provides the marketing deeds to be done via the internet. Internet notions were touched and the importance of the internet in travel agencies, e‐trade and internet use in travel agencies in Azerbaijan were examined in this study. The data were gathered by questionnaire and SPSS 12 for Windows was utilized to analyze the data of the survey and frequency distribution, cross tabs and T test were used. The results were interpreted through the information from literature research.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :