Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sığorta ödənişi ödəməkdən imtinaya dair bir hadisənin hüquqi təhlili

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi1
Görüntülenme :
261
DOI :
Özet Türkçe :

Təhlil olunan hadisədə AMM/d/50F‐in qaydaları tətbiq olunmalıdır. Məhz AMM/d/50F‐in 913‐cü maddəsinə görə, sığortalı sığorta hadisəsini qəsdən və ya kobud ehtiyatsızlıqla meydana gətiribsə, sığortaçı sığorta ödənişini ödəməkdən azaddır. Bu imkandan istifadə etmək istəyən sığortaçı təbii ki, sığortalının sığorta hadisəsini qəsdən və ya kobud ehtiyatsızlıqla meydana gətirdiyini sübut etməlidir. Digər tərəfdən AMM/y/50F‐in qaydalarına görə, sığortalı sığorta hadisəsini qəsdən meydana gətiribsə, sığortaçı bunu sübut edərək sığorta ödənişini ödəməkdən imtina edə bilər. Sığortalı sığorta hadisəsini kobud ehtiyatsızlıqla meydana gətirdikdə isə, əsas qayda kimi sığortaçı sığorta ödənişini ödəməkdən imtina edə bilməz. Lakin tərəflər bu qaydanın əksini sığorta müqaviləsində nəzərdə tuta bilərlər.

Özet İngilizce :

Rules of the AMM/d/50F must be applied in the being analysed event. According to the 913‐th article of the AMM/d/50F, if incured create the event of insurance with intentional or heavy negligence, insurer is free pay the insurance indemnification. If the insurer want to use the opportunity, he must prove that, incured create the event of insurance with intentional or heavy negligence. An other way according to rules of the AMM/y/50F, if incured create the event of insurance intentional, insurer is free pay the insurance indemnification. But for this insurer must prove that, incured create the event of insurance with intentional. Incured create the event of insurance with heavy negligence insurer must pay the insurance indemnification. But this will be able to mean the contrary of the rule sides in the insurance treaty.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :