Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Qloballaşan dünyada ali təhsilin perspektivləri və aktual məsələləri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
296
DOI :
Özet Türkçe :

Həyatın bütün sahələrini əhatə edən və getdikcə dərinləşən qloballaşma prosesi sürətlə da‐vam edir. Baş verən dəyişikliklər hər bir millət və dövlət üçün həyati əhəmiyyət daşıyan təh‐sil sisteminə də birbaşa təsir göstərir. Ali təhsil sahəsində beynəlxalq təhsil məkanına inteq‐rasiya, universitetlər arasında əlaqələrin getdikcə vüsət qazanması müasir biliklərə yiyələnmiş kadrlara ehtiyacı artırır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Globalization process can be felt deeper and deeper in all fields in life, and going on very fast. Changes caused by globalization affect directly the strategically important educational system for each nation, and country. Integration with international educational institutions in higher education, and development of relations among universities increases the necessity for staff equipped with modern and contemporary knowledge.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :