Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Polietilenqlikolun duru sulu məhlullarının bəzi struktur xüsusiyyətləri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bakü Devlet Üniversitesi Fizik Sorunları Enstitüsü1
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

Molekulyar kütlələri 1500, 3000, 6000 və 20000 olan polietilenqlikolların duru sulu məhlullarının strukuru polietilenqlikolun konsentrasiyasından, molekulyar çəkisindən, temperaturdan, məhlula daxil edilmiş KOH və NaOH‐ın konsentrasiyasından asılılı olaraq 293‐323 K temperatur intervalında alçaqtezlikli dielektrik spektroskopiya metodu ilə öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, polimer məhluldakı aqreaqtların temperaturun dəyişməsi ilə dağılmasına mane olur, termostabilləşdirici təsir göstərir.

Özet İngilizce :

The structure of deluted water solutions of polyethilene glycol with molecular mass 1500, 3000, 6000, 20000 have been investigated at the temperature interval 293‐323 K by low frequency dielectric spectroscopy method on dependence of the concentration, the molecular mass of polymers, of the temperature and of the concentration of KOH and NaOH added into the solutions. It is established, that the polymer resists on collapse of aggregates existing in the solutions, influences as the stabilizer.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :