Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Polietilenqlikol‐c6o7h5na3‐h2o ikifazalı sisteminin cpolimer‐cduz hal diaqramının tədqiqi

Yazar kurumları :
Bakü Devlet Üniversitesi1
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

Təqdim olunan işdə polietilenqlikol‐C6O7H5Na3‐H2O ikifazalı sistemi tədqiq olunmuşdur. Sistemin hal diaqramı qurulmuş və xarici amillərin fazaəmələgəlmə prosesinə təsiri araşdırılmışdır.

Özet İngilizce :

In this report the polyethylene glykol‐C6O7H5Na3‐H2O system was investigated. Were formation the state diaqramm of system and influence of external factors to the phase formation process was explored.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :