Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilhan erdem və kazım paydaşın “ağqoyunlu dövləti tarixi. si¬ya¬sət-təşkilat-kültür” adlı monoqrafiyası haqqında bəzi qeydlər

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Xalqımızın orta çağ tarixinin öyrənilməsi ilə bağlı tarix elminin qarşısında bir sıra mühüm problemlər durmaqdadır. Bu məsələlərdən biri də XV yüzillikdə təkcə Azərbaycan torpaqlarını deyil, eyni zamanda qonşu ölkələrin ərazilərini də əhatə edən orta çağın qüdrətli Azərbaycan‐türk imperiyası olan Ağqoyunlu dövlətinin ictimai‐iqtisadi, siyasi və mədəni inkişaf tarixində baş verən dəyişikliklərin daha dərindən araşdırılmasıdır. Belə əsərlərdən biri də Türkiyə tarixçiləri İlhan Erdem və Kazım Paydaşın 2007‐ci ildə Ankarada nəşr olunmuş «Ağqoyunlu dövləti tarixi. Siyasət‐ təşkilat‐ kültür» adlı monoqrafiyasıdır.

Özet İngilizce :

There are several important problems in front of the science of History in matter of our nation’s history concerning middle ages. One of these problems is the deep investigation of changes, taken place in social and economical, political and civil development history of Aghgoyunlu State – the powerful Azerbaijan – turkish Empire, covering not only the territories of Azerbaijan but also the territories of the neighbour countries in 15th century. One of these works is the monograph, “The History of the Aghgoyunlu State. Organization and Culture” of Ilhan Erdem and Kazim Paydash, published in Ankara in 2007.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :