Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Earth–comets collısıon problems by consıderıng sphere influence of earth

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Qafqaz University1
Görüntülenme :
257
DOI :
Özet Türkçe :

Yer planeti il toqqu ma ehtimalı olan bütün qısa və uzunperiodlu kometlər araşdırılmışdır. Bütün komet qruplarının xarakteristikaları nəzərdən keçirilərək onların Yerlə dinamik əlaqələri tədqiq edilmişdir. 2009‐cu ilədək aşkarlanmış bütün kometlərin orbit düyün məsafələri hesablanmışdır. Yer diskinin Günəş ətrafında fırlanma sahəsinin onun təsir sferası diskinin Günəş ətrafında fırlanarkən əmələ gətirdiyi zolağın səhəsinə nisbəti hesablanmışdır. Son 60 ildə aşkarlanaraq Yerin təsir sferası radiusunu kəsib keçən kometlərin Yerlə toqquşma periodunun müddəti 2633 il civarında olduğu hesablanmışdır.

Özet İngilizce :

Все короткие и долгопериодные кометы, которые имеют возможность соприкосновения с Землей были исследованы. Обследовав характеристики всех групп комет были определены динамические связи сЗемлей. Измерены расстояния орбитальных узлов всех опознанных комет до 2009-го года. Было изме рено соотношение площади вращения земного диска вокруг Солнца с площадью полосы, образованной врезультате сферы влияния вращения диска вокруг солнца. Впоследние 60 лет было изучено, что время периода столконовения с Землей комет, пересекающих радиус сферы влияния Земли состовляет около 2633 года.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :