Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Armenian foreign policy during levon ter-petrossian and robert kocharian period

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
266
DOI :
Özet Türkçe :

The three most important elements of geographical location which determine the foreign policy of any country are the actors in the economy and decision‐making mechanism. In other word, a region with secure and rich natural resources is the first condition for a strong economy, stability in political structure and effective foreign policy. Moreover, human resources, economical structure, production relations could make effects on foreign policy in the sense of above‐mentioned factors change from state to state. When we have a look at the posture of Armenia in terms of these factors, it can be said easily that this small country is not so “lucky”. However, especially in South Caucasus, it plays effective role. However much its structure does not produce policy, the regional politics Armenia wants is able to impact on the global powers. Therefore, it is important to find out this mysterious situation, to define its place in this new world politics and its future state. Because, the future of international projects in region in someway depends on Armenian factor. In this research, the main impacts on Armenian foreign policy, the effects of these influences on regional political situation and foreseeing for the future will have been analyzed.

Özet İngilizce :

Bir ülkenin dış politikasına etki eden 3 önemli faktör mevcuttur. Ekonomi, karar verme mekanizması ve istikrarlı iç siyaset. Kafkasya bölgesinde de zengin doğal kaynakların üzerinde kurulu ekonomiler, dahili ve harici siyasette istikrarın oluşturulmasına büyük etki etmiştir ve etmektedir. İnsan kaynakları, ekonomik yapı, ve üretim ülkeden ülkeye değişse de dış politikanın oluşturulmasına doğrudan etki etmektedir. Kafkasya’da bu konuda en fakir ve şanssız ülke Ermenistan’dır. Bununla birlikte Güney Kafkaslarda etkin bir siyaset yürütmekte, bölgeyi yakından ilgilendiren her türlü oluşuma doğrudan ya da dolaylı olarak müdahalede bulunmaktadır. Buna karşın iç siyasetinde istediği istikrarı yakalayamamıştır. Bunda hiç şüphe yok ki, ülke içi ve dışı marjinal güçlerin ülke siyasetine tesirinin büyük etkisi vardır. Global güçlerin ülke üzerindeki mücadelesi de Ermenistan’ın dünya siyasetinde istediği yeri almasını engellemektedir. Zira, Ermenistan bölgedeki çatışmaların tarafı olarak global projelerden uzaklaştırılmış ve dolayısıyla ekonomik ve siyasi olarak küçülme yaşamıştır. Bu çalışmada, bölgede önemli bir aktör olabilecekken, sürekli küçülme yaşayan Ermenistan’ın Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazandıktan sonraki dış politikası ele alınmaktadır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :