Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Life Economics

Yıl 2014 , Cilt , 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de Ar-Ge & İnovasyon Harcamalarının Gelişim Süreci Ve Ekonomik Etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi İ.İ.B.F., Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Görüntülenme :
526
DOI :
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.38
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, özellikle son yıllarda gittikçe önem kazanan İnovasyon kavramını açıklamak; bilim, teknoloji ve inovasyon faaliyetleriyle önemli başarılar elde etmiş Doğu Asya ülkelerini ve başarılarını değerlendirmek ve de bu faaliyetlerin Türkiye’deki gelişim sürecini incelemektir. Çalışmanın bir diğer amacı da Türkiye’de Ar-Ge & inovasyon yatırımlarının doğal sonucu olan patent başvuru rakamlarını ve patentlemedeki mevcut durumu ele almaktır. Çalışmadan elde edilen bulgular, Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon harcamalarının yeterli düzeyde olmadığını, bunun yansıması olan patent başvuru ve kabul sayılarının çok düşük seviyelerde olduğu sonucunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to explain the concept of innovation that gain importance, and evaluate the success of East Asian countries those had important achievements on innovative,scientific and technological activities , and assess the development process of these activities in Turkey. The next aim of the study is to discuss the present situation of applications for patent and patentings that is the outgrowth of R&D and İnnovation investments. As a outcome of the study , we observe that the R&D and innovation expenditures is not sufficent in Turkey , and due to this reason the number of applications for patent and patentings very low in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :