Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Life Economics

Yıl 2014 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mükellef ve Kamu Otoritesi Açısından Vergi Ahlakının Değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YL Öğrencisi
Görüntülenme :
344
DOI :
http://dx.doi.org/10.15637/jlecon.201416991
Özet Türkçe :

Vergi ahlakı kavramı, bireyleri vergi ödemeye yönlendiren içsel bir motivasyon olarak tanımlanmaktadır. Bir devletin kamu harcamalarını erteleyemeyeceğini ve bu harcamaların neredeyse tamamının vergilerle yapılacağı düşünülürse, vergi ahlakının önemi yadsınılamaz. Bireylerin vergi ahlakının düzeyi içinde yaşadığı topluma, toplum düzenine ve özellikle de kamu otoritesinin yapısına göre değişmektedir. Kamu otoritesinin uygulayacağı kurallar ve bu kuralları uygularken sergileyeceği tavırlar bireylerin vergiye olan yaklaşımında belirleyici olmaktadır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The term “Tax Morale” is defined as the inner motivation which leads the people to pay their taxes. If we consider that a government cannot postpone the public expenses and most these expenses will be afforded with these taxes, one can not underestimate the importance of Tax Morale. The level of the Tax Morale of the people varies depending on the the society they live in and especially the construction of the community order. The rules that will be applied by the public authority and the behaviours that will be shown while applying these rules determining for the people’s attitude of tax. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :